علامة تجارية ANACONDA
شعار ANACONDA
Unicaps

Unicaps

Polypropylene. Cap and washer conceals and protects exposed screws or bolts. All washers available in all colours shown below.


High-Profile Caps
رقم الطلبيةColorCap HeightOutside DiameterFor Screwعدد القطع في العلبةالسعر / العلبة / القطع
from
السعر/ القطعة
from
35700white6,516,3to 12 (M5)25000,48 TND0,89 TND
35706off white6,516,3to 12 (M5)25000,62 TND0,89 TND
35710stone6,516,3to 12 (M5)25000,62 TND0,89 TND
35729teak6,516,3to 12 (M5)25000,62 TND0,89 TND
35766orange6,516,3to 12(M5)2500Manufactured on request only.Manufactured on request only.
35770morning grey6,516,3to 12 (M5)25000,48 TND0,89 TND
35771pantone grey6,516,3to 12(M5)25000,62 TND0,89 TND
35772silver grey6,516,3to 12 (M5)25000,48 TND0,89 TND
35773flint6,516,3to 12 (M5)25000,62 TND0,89 TND
35774osprey6,516,3to 12 (M5)25000,48 TND0,89 TND
35780black6,516,3to 12 (M5)25000,48 TND0,89 TND
35781stainless steel6,516,3to 12 (M5)25001,4 TND2,1 TND
35782silver6,516,3to 12 (M5)25001,9 TND2,8 TND
35783gold6,516,3to 12 (M5)25001,9 TND2,8 TND


Low-Profile Caps
رقم الطلبيةCap HeightColorOutside Diameterنوععدد القطع في العلبةالسعر / العلبة / القطع
from
السعر/ القطعة
from
130004,2white10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130064,2off white10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130104,2stone10,03 (M3))25000,48 TND0,89 TND
130294,2teak10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130664,2orange10,03 (M3)2500Manufactured on request only.Manufactured on request only.
130704,2morning grey10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130714,2pantone grey10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130724,2silver grey10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130734,2flint10,03 (M3)25001 TND1,3 TND
130744,2grey10,03 (M3)25001 TND1,3 TND
130804,2black10,03 (M3)25000,48 TND0,89 TND
130814,2stainless steel10,03 (M3)25002 TND3 TND
130824,2silver10,03 (M3)25000,78 TND1,2 TND
132004,5white13,2to 8 (M4)25000,45 TND0,69 TND
132064,5off white13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132104,5stone13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132294,5teak13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132664,5orange13,2to 8 (M4)2500Manufactured on request only.Manufactured on request only.
132704,5morning grey13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132714,5pantone grey13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,92 TND
132724,5silver grey13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132734,5flint13,2to 8 (M4)25001 TND1,3 TND
132744,5grey13,2to 8 (M4)25000,62 TND0,9 TND
132804,5black13,2to 8 (M4)25002,1 TND3,2 TND
132814,5stainless steel13,2to 8 (M4)25002,2 TND3,3 TND
132824,5silver13,2to 8 (M4)25001,3 TND1,9 TND
132834,5gold13,2to 8 (M4)25002 TND3 TND
134004,8white16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134064,8off white16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134104,8stone16,2to 12 (M5)25000,62 TND0,92 TND
134294,8teak16,2to 12 (M5)25000,78 TND1,2 TND
134664,8orange16,2to 12 (M5)25000,78 TND1,2 TND
134704,8morning grey16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134714,8pantone grey16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134724,8silver grey16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134734,8flint16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134744,8grey16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134804,8black16,2to 12 (M5)25000,65 TND0,81 TND
134814,8stainless steel16,2to 12 (M5)25001,6 TND2,4 TND
134824,8silver16,2to 12 (M5)25001,6 TND2,4 TND
134834,8gold16,2to 12 (M5)25001,2 TND1,8 TND


Other Unicap Components

Part 35799 is suitable for Unicaps parts starting with 134--
Part 36400 is suitable for Unicaps parts starting with 132--
رقم الطلبيةColorO.D. of WasherI. D. of HoleFor Screwعدد القطع في العلبةالسعر / العلبة / القطعالسعر/ القطعة
35799White14,76,5to M625000,62 TND0,9 TND
36403*Natural164to 8g (M4)25000,89 TND1,3 TND
36400*Natural11,33,5to 8g (M4)25000,89 TND1,3 TND

* Low-density polyethylene.


Washers
رقم الطلبيةHeightFor Screwعدد القطع في العلبةالسعر / العلبة / القطع
from
السعر/ القطعة
from
355994,75(M3,5)25000,65 TND0,99 TND
132994,5to 8(M4)25000,45 TND0,69 TND
134994,8to 12(M5)25000,48 TND0,89 TND
143994,2to M625000,75 TND1,1 TND
360998,4to M1025000,56 TND1 TND
1309912,4to 3(M3)25000,69 TND1 TND


Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.

اسم الشركة
الطلبية *
رقم تعريف الشركة
رقم تعريف الضريبة
اسمكم *
الهاتف *
البريد الإلكتروني *
عنوان الفاتورة *
عنوان التسليم
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN